นายธีรศักดิ์ ท่าหลวง
TEERASAK THALUANG
 
ชื่อเล่น:  ธีร์
วันเกิด:  3 มกราคม  2527
สถาบัน: ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA)
Tel:  089-1420490
E-mail:  teerasak@hotmail.com 
Facebook:  Teerasak Thalaung
ความสนใจ: ถ่ายภาพ ดูดาว ดนตรี
ความสามารถพิเศษ: ถ่ายภาพ ดูดาว
 
การอบรมความรู้ทางดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[ / ] แผนที่ดาววงกลม [ / ] นาฬิกาแดด [ / ] ทรงกลมท้องฟ้า [ / ] วัตถุอวกาศ [ / ] Stellarium
[ / ] กล้องโทรทรรศน์หักเหแสง [ / ] กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง [ / ] การควบคุมกล้องทางอินเตอร์เน็ต
[ / ] กฎเคปเลอร์-นิวตัน [ / ] Two Line Element [ / ] JSatTrak [ / ] จรวด [ / ]  ดาวเทียม
 
กิจกรรมชมรมดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[ / ] การฝึกปฏิบัติภาคสนาม
[ / ] ค่ายเยาวชน ICT Space Camp
[ / ] การอบรมเผยแพร่ความรู้แก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[ / ] การจัดสัมมนาผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[ ] อื่นๆ..............................................................................................
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
[ / ] การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลทั่วไป (วิทยากร)
[ / ] การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
[ / ] การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
[ / ] การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
[ / ] การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง
[ / ] การควบคุมกล้องทางอินเทอร์เน็ต
[ / ] การถ่ายภาพวัตถุอวกาศ