นายพลเดช อนันชัย
PONDET ANANCHAI
ชื่อเล่น:  สตังค์
วันเกิด:  3 มิถุนายน 2536
สถาบัน:  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Tel: 084-7156848
Facebook:  Pondet ananchai 
ความสนใจ: engineering matcrid science economy history
ความสามารถพิเศษ:  english video producer photo editor
 
การอบรมความรู้ทางดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[/ ] แผนที่ดาววงกลม [/ ] นาฬิกาแดด [ ] ทรงกลมท้องฟ้า [ /] วัตถุอวกาศ [/ ] Stellarium
[/ ] กล้องโทรทรรศน์หักเหแสง [/ ] กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง [ /] การควบคุมกล้องทางอินเตอร์เน็ต
[ /] กฎเคปเลอร์-นิวตัน [ ] Two Line Element [ /] JSatTrak [ ] จรวด [ ] ดาวเทียม

กิจกรรมชมรมดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[ ] การฝึกปฏิบัติภาคสนาม
[ / ] นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบการติดตามดาวเทียมและวัตถุอวกาศด้วยกล้องโทรทรรศน์
[ /] ค่ายเยาวชน ICT Space Camp
[ /] การอบรมเผยแพร่ความรู้แก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[ ] การจัดสัมมนาผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[ ] อื่นๆ..............................................................................................

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
[/ ] การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลทั่วไป (วิทยากร)
[/ ] การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
[/ ] การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
[/ ] การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
[/ ] การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง
[ ] การควบคุมกล้องทางอินเทอร์เน็ต
[ ] การถ่ายภาพวัตถุอวกาศ