นนอ.พัทธดนธ์ เผ่าเสรี
PATTADON  PHAOSAREE
 
ชื่อเล่น:  เติ้ล
วันเกิด: 16 ตุลาคม 2537
สถาบัน:  โรงเรียนนายเรืออากาศ
Tel: 091-0528356
E-mail:  tle0314@hotmail.com
Facebook:  pattadon phaosaree
ความสนใจ: ดาราศาสตร์
ความสามารถพิเศษ: -
 
การอบรมความรู้ทางดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[ / ] แผนที่ดาววงกลม [ / ] นาฬิกาแดด [  ] ทรงกลมท้องฟ้า [  ] วัตถุอวกาศ [ / ] Stellarium
[ / ] กล้องโทรทรรศน์หักเหแสง[  ] กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง [   ] การควบคุมกล้องทางอินเตอร์เน็ต
[   ] กฎเคปเลอร์-นิวตัน [   ] Two Line Element [ /  ] JSatTrak [   ] จรวด [   ] ดาวเทียม
 
กิจกรรมชมรมดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[   ] การฝึกปฏิบัติภาคสนาม
[ / ] นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบการติดตามดาวเทียมและวัตถุอวกาศด้วยกล้องโทรทรรศน์
[ / ] ค่ายเยาวชน ICT Space Camp
[   ] การอบรมเผยแพร่ความรู้แก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[   ] การจัดสัมมนาผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[   ] อื่นๆ..............................................................................................
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
[  ] การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลทั่วไป (วิทยากร)
[ / ] การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
[ / ] การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
[  ] การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
[  ] การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง
[  ] การควบคุมกล้องทางอินเทอร์เน็ต
[  ] การถ่ายภาพวัตถุอวกาศ