นนอ.ณัฐพงษ์ ตระกูลเกียรติ
NATTAPONG  TRAKULKIAT

ชื่อเล่น:  ไอซ์
วันเกิด:  8 พฤศจิกายน 2536
สถาบัน:  โรงเรียนนายเรืออากาศ
Tel: 083-4969654
Facebook:   Nattapong Trakulkiat
ความสนใจ:  สนใจในโปรแกรมต่างๆ เกี่ยวกับดาราศาสตร์, การดูดาว
ความสามารถพิเศษ:  การใช้คอมพิวเตอร์

การอบรมความรู้ทางดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[ / ] แผนที่ดาววงกลม [ / ] นาฬิกาแดด [  ] ทรงกลมท้องฟ้า [  ] วัตถุอวกาศ [ / ] Stellarium
[ / ] กล้องโทรทรรศน์หักเหแสง [ / ] กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง [   ] การควบคุมกล้องทางอินเตอร์เน็ต
[   ] กฎเคปเลอร์-นิวตัน [   ] Two Line Element [ / ] JSatTrak [   ] จรวด [   ] ดาวเทียม

กิจกรรมชมรมดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[ / ] การฝึกปฏิบัติภาคสนาม
[ / ] นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบการติดตามดาวเทียมและวัตถุอวกาศด้วยกล้องโทรทรรศน์
[ / ] ค่ายเยาวชน ICT Space Camp
[   ] การอบรมเผยแพร่ความรู้แก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[ / ] การจัดสัมมนาผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[   ] อื่นๆ..............................................................................................

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
[ ] การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลทั่วไป (วิทยากร)
[ ] การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
[ ] การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
[ ] การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
[ ] การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง
[ ] การควบคุมกล้องทางอินเทอร์เน็ต
[ ] การถ่ายภาพวัตถุอวกาศ