น.ส.มนัสนันท์ เทียนชัยทัศน์
MANASSANAN  TIANCHAITAT 
 
ชื่อเล่น:  เตย
วันเกิด:  30 กรกฎาคม 2536
ชั้นปีที่:  2
สาขา:  ประถมศึกษา
สถาบัน:  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Tel:  090-0209029
E-mail: 
toey.mt@hotmail.com
Facebook:  Toey Manassanan
ความสนใจ: การท่องเที่ยวต่างประเทศ, หุ้น
ความสามารถพิเศษ:  ภาษาจีน
 
การอบรมความรู้ทางดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[   ]  แผนที่ดาววงกลม   [   ]  นาฬิกาแดด   [   ]  ทรงกลมท้องฟ้า   [   ]  วัตถุอวกาศ   [   ]  Stellarium
[   ]  กล้องโทรทรรศน์หักเหแสง   [   ] กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง    [   ]  การควบคุมกล้องทางอินเตอร์เน็ต
[   ]  กฎเคปเลอร์-นิวตัน    [   ]  Two Line Element    [   ]  JSatTrak    [   ]  จรวด    [   ]  ดาวเทียม
 
กิจกรรมชมรมดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[   ]  การฝึกปฏิบัติภาคสนาม
[   ]  ค่ายเยาวชน ICT Space Camp
[   ]  การอบรมเผยแพร่ความรู้แก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[   ]  การจัดสัมมนาผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[   ]  อื่นๆ..............................................................................................
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
[   ]  การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลทั่วไป (วิทยากร)
[   ]  การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
[   ]  การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
[   ]  การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
[   ]  การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง
[   ]  การควบคุมกล้องทางอินเทอร์เน็ต
[   ]  การถ่ายภาพวัตถุอวกาศ