นนอ.กัณฐนันท์ สุขจันทร์
KUNTANUN  SUKKACHANTR
 
ชื่อเล่น:  กอล์ฟ
เกิดวันที่:  24 กันยายน 2536
หมายเลขโทรศัพท์:  087-5606749
e-mail:  golf-04@hotmail.com
Facebook:  Golff kuntanun
ความสนใจ:  ดนตรีและการบิน
ความสามารถพิเศษ:  เล่นกีตาร์, ร้องเพลง

การอบรมความรู้ทางดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[ / ] แผนที่ดาววงกลม [ / ] นาฬิกาแดด [  ] ทรงกลมท้องฟ้า [ ] วัตถุอวกาศ[  ] Stellarium
[ / ] กล้องโทรทรรศน์หักเหแสง [ / ] กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง [ ] การควบคุมกล้องทางอินเตอร์เน็ต
[   ] กฎเคปเลอร์-นิวตัน [ ] Two Line Element [ ] JSatTrak [ ] จรวด [ ] ดาวเทียม

กิจกรรมชมรมดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[   ] การฝึกปฏิบัติภาคสนาม
[   ] นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบการติดตามดาวเทียมและวัตถุอวกาศด้วยกล้องโทรทรรศน์
[ / ] ค่ายเยาวชน ICT Space Camp
[ / ] การอบรมเผยแพร่ความรู้แก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[   ] การจัดสัมมนาผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[   ] อื่นๆ..............................................................................................

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
[ / ] การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลทั่วไป (วิทยากร)
[ / ] การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
[   ] การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
[ / ] การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
[ / ] การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง
[   ] การควบคุมกล้องทางอินเทอร์เน็ต
[   ] การถ่ายภาพวัตถุอวกาศ