น.ส.กีรติกา สุขสีทอง
KIRATIKA SUKSRITHONG

ชื่อเล่น:  ทราย
วันเกิด:  7 เมษายน 2533
สถาบัน:  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Tel:  086-1820606
ความสนใจ: หุ้น, ท่องเที่ยว
ความสามารถพิเศษ:  -
การอบรมความรู้ทางดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[ / ] แผนที่ดาววงกลม [ / ] นาฬิกาแดด [ / ] ทรงกลมท้องฟ้า [ / ] วัตถุอวกาศ [ / ] Stellarium
[ / ] กล้องโทรทรรศน์หักเหแสง [ / ] กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง [ ] การควบคุมกล้องทางอินเตอร์เน็ต
[ / ] กฎเคปเลอร์-นิวตัน [ / ] Two Line Element [ / ] JSatTrak [ / ] จรวด [ / ] ดาวเทียม

กิจกรรมชมรมดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[ / ] การฝึกปฏิบัติภาคสนาม
[ / ] ค่ายเยาวชน ICT Space Camp
[ / ] การอบรมเผยแพร่ความรู้แก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[ / ] การจัดสัมมนาผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[ ] อื่นๆ..............................................................................................

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
[ / ] การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลทั่วไป (วิทยากร)
[ / ] การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
[ / ] การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrack
[ / ] การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
[ / ] การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง
[ / ] การควบคุมกล้องทางอินเทอร์เน็ต
[ / ] การถ่ายภาพวัตถุอวกาศ