นางสาวการปฐม เกษรสุวรรณ์
KANPATOM KASONSUWAN

ชื่อเล่น:  มด
วันเกิด:  21 ธันวาคม 2535
สถาบัน:  มหาวิทยาลัยนเรศวร
Tel:  084-9144870
ความสนใจ: ดาราศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  โปรแกรมดาราศาสตร์ กล้องดูดาว

การอบรมความรู้ทางดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[/] แผนที่ดาววงกลม [/] นาฬิกาแดด [/] ทรงกลมท้องฟ้า [/] วัตถุอวกาศ [/] Stellarium
[/] กล้องโทรทรรศน์หักเหแสง [/] กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง [/] การควบคุมกล้องทางอินเตอร์เน็ต
[/] กฎเคปเลอร์-นิวตัน [ ] Two Line Element [ ] JSatTrak [ ] จรวด [ ] ดาวเทียม

กิจกรรมชมรมดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[/] การฝึกปฏิบัติภาคสนาม
[ ] นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบการติดตามดาวเทียมและวัตถุอวกาศด้วยกล้องโทรทรรศน์
[/] ค่ายเยาวชน ICT Space Camp
[ ] การอบรมเผยแพร่ความรู้แก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[ ] การจัดสัมมนาผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[ ] อื่นๆ..............................................................................................

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
[/ ] การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลทั่วไป (วิทยากร)
[/] การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
[/] การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
[/] การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
[/] การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง
[/] การควบคุมกล้องทางอินเทอร์เน็ต
[ ] การถ่ายภาพวัตถุอวกาศ