นางสาวกมลลักษณ์  หนูหลง
KAMONLUK  NULONG
 
ชื่อเล่น:  เกสต์
วันเกิด:  8 สิงหาคม 2539
สถาบัน: โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
Tel: 090-4812496
ความสนใจ: ดาวเทียม
ความสามารถพิเศษ:  ใช้โปรแกรม stellarium , JSatTrak
 
การอบรมความรู้ทางดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[ / ] แผนที่ดาววงกลม [ / ] นาฬิกาแดด [ / ] ทรงกลมท้องฟ้า [ ] วัตถุอวกาศ [ / ] Stellarium
[ / ] กล้องโทรทรรศน์หักเหแสง [ ] กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง [ ] การควบคุมกล้องทางอินเตอร์เน็ต
[ / ] กฎเคปเลอร์-นิวตัน [ / ] Two Line Element [ / ] JSatTrak [ / ] จรวด [ / ] ดาวเทียม
 
กิจกรรมชมรมดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[ ] การฝึกปฏิบัติภาคสนาม
[ ] นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบการติดตามดาวเทียมและวัตถุอวกาศด้วยกล้องโทรทรรศน์
[ ] ค่ายเยาวชน ICT Space Camp
[ ] การอบรมเผยแพร่ความรู้แก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[ ] การจัดสัมมนาผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[ / ] อื่นๆ โครงการดาราศาสตร์
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
[ ] การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลทั่วไป (วิทยากร)
[ / ] การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
[ / ] การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
[ ] การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
[ ] การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง
[ ] การควบคุมกล้องทางอินเทอร์เน็ต
[ ] การถ่ายภาพวัตถุอวกาศ