นนอ.อิมพัลล์ อัสโย
IMPULSE AUSAYO

ชื่อเล่น:  ดิว
วันเกิด:  8 เมษายน 2536
สถาบัน:  โรงเรียนนายเรืออากาศ
Tel:  091-0606058
Facebook:  Impulse Ausayo
ความสนใจ: ชอบเล่นเกมส์ sci-fi เครื่องบิน
ความสามารถพิเศษ:  ภาษาอังกฤษ
 
การอบรมความรู้ทางดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[ / ] แผนที่ดาววงกลม[ / ] นาฬิกาแดด[ / ] ทรงกลมท้องฟ้า [ / ] วัตถุอวกาศ[ / ] Stellarium
[ / ] กล้องโทรทรรศน์หักเหแสง[ / ] กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง [ ] การควบคุมกล้องทางอินเตอร์เน็ต
[ ] กฎเคปเลอร์-นิวตัน[ ] Two Line Element [ ] JSatTrak [ ] จรวด[ ] ดาวเทียม
 
กิจกรรมชมรมดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[ / ] การฝึกปฏิบัติภาคสนาม
[ / ] นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบการติดตามดาวเทียมและวัตถุอวกาศด้วยกล้องโทรทรรศน์
[ / ] ค่ายเยาวชน ICT Space Camp
[   ] การอบรมเผยแพร่ความรู้แก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[ / ] การจัดสัมมนาผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[   ] อื่นๆ..............................................................................................
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
[ / ] การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลทั่วไป (วิทยากร)
[ / ] การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
[ / ] การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
[ / ] การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
[ / ] การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง
[ ] การควบคุมกล้องทางอินเทอร์เน็ต
[ ] การถ่ายภาพวัตถุอวกาศ