น.ส.บัณฑิตา มีภู่
BUNDITAH MEEPOO
 
ชื่อเล่น:  น้ำปั่น
วันเกิด:  24 เมษายน 2537
ชั้นปีที่:  2
สาขา:  ประถมศึกษา
สถาบัน: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Tel:  081-9913340
E-mail: 
numpan_24_6@hotmail.com
Facebook:  Bunditah Meepoo
ความสนใจ:  ประวัติศาสตร์, หนังสือ
ความสามารถพิเศษ:  ว่ายน้ำ
 
การอบรมความรู้ทางดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[ / ]  แผนที่ดาววงกลม   [ / ]  นาฬิกาแดด   [   ]  ทรงกลมท้องฟ้า   [   ]  วัตถุอวกาศ   [   ]  Stellarium
[   ]  กล้องโทรทรรศน์หักเหแสง   [   ] กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง    [   ]  การควบคุมกล้องทางอินเตอร์เน็ต
[   ]  กฎเคปเลอร์-นิวตัน    [   ]  Two Line Element    [   ]  JSatTrak    [   ]  จรวด    [   ]  ดาวเทียม
 
กิจกรรมชมรมดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[   ]  การฝึกปฏิบัติภาคสนาม
[ / ]  ค่ายเยาวชน ICT Space Camp
[ / ]  การอบรมเผยแพร่ความรู้แก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[   ]  การจัดสัมมนาผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[   ]  อื่นๆ..............................................................................................
 
ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
[   ]  การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลทั่วไป (วิทยากร)
[ / ]  การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
[   ]  การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
[ / ]  การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
[   ]  การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง
[   ]  การควบคุมกล้องทางอินเทอร์เน็ต
[   ]  การถ่ายภาพวัตถุอวกาศ