นายบัญชา หัวหอม
BANCHA BUAHOM

ชื่อเล่น:  ปู
วันเกิด:  28 กุมภาพันธ์  2534
สถาบัน:  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
Tel:   085-3072926
Facebook:  bancha buahom
ความสนใจ:  กิจกรรมดาราศาสตร์
ความสามารถพิเศษ:  การใช้กล้องดูดาว, สอนดูดาว, solfware ทางดาราศาสตร์

การอบรมความรู้ทางดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[/] แผนที่ดาววงกลม [/] นาฬิกาแดด [/] ทรงกลมท้องฟ้า [/] วัตถุอวกาศ [/] Stellarium
[/] กล้องโทรทรรศน์หักเหแสง [/] กล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง [ ] การควบคุมกล้องทางอินเตอร์เน็ต
[/] กฎเคปเลอร์-นิวตัน [/] Two Line Element [/] JSatTrak [/] จรวด [/] ดาวเทียม

กิจกรรมชมรมดาราศาสตร์ที่เข้าร่วม
[ ] การฝึกปฏิบัติภาคสนาม
[ ] นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องระบบการติดตามดาวเทียมและวัตถุอวกาศด้วยกล้องโทรทรรศน์
[/] ค่ายเยาวชน ICT Space Camp
[/] การอบรมเผยแพร่ความรู้แก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
[/] การจัดสัมมนาผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
[ ] อื่นๆ..............................................................................................

ความสามารถในการปฏิบัติงานดาราศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ
[/ ] การเผยแพร่ความรู้แก่บุคคลทั่วไป (วิทยากร)
[/] การใช้ซอฟต์แวร์ Stellarium
[/] การใช้ซอฟต์แวร์ JSatTrak
[/] การใช้งานกล้องโทรทรรศน์หักเหแสง
[/] การใช้งานกล้องโทรทรรศน์สะท้อนแสง
[ ] การควบคุมกล้องทางอินเทอร์เน็ต
[ ] การถ่ายภาพวัตถุอวกาศ