ข่าว‎ > ‎

Sign-in วิชาดาราศาสตร์ขั้นนำ

โพสต์30 พ.ย. 2555 06:59โดยLESA
        นิสิตคณะครุศาสตร์​  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ลงทะเบียนเรียน วิชาดาราศาสตร์ขั้นนำ (Intro to Astronomy) รหัสวิชา 2721205  กรุณาสมัคร Gmail เพื่อ Sign-in บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ชื่อจริง  yourname.cu@gmail.com  ยกตัวอย่างเช่น  somying.cu@gmail.com  แล้วแจ้งอีเมล์ที่เปิดใหม่นี้พร้อมระบุชื่อวิชาที่ต้องการ sign-in ไปที่ vanida@lesa.biz เพื่อที่จะได้นำอีเมล์นี้ไปเปิด permission ให้ท่าน  หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ Teacher Assistant (น.ส.วนิดา) โทร.087-493-4548 
Comments