ข่าว‎ > ‎

นิสิตเตรียมสอบ

โพสต์1 ต.ค. 2555 21:21โดยLESA   [ อัปเดต 24 ก.ค. 2556 07:35 ]
นิสิตคณะครุศาสตร์​     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบทวนความรู้เตรียมสอบ 
 • วิชาดาราศาสตร์ขั้นนำ (Introduction to Astronomy) 
  รหัสวิชา 
  2721205 ที่  
  https://sites.google.com/a/lesa.biz/astro/

 • วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพสำหรับครู 
  (Physical and Biological Science for Teacher) 
  รหัสวิชา 
  2721370 และ 272371 ที่  
  https://sites.google.com/a/lesa.biz/earth/
Comments