ข่าว‎ > ‎

กระทรวง ICT ทำความร่วมมือกับ ทอ.

โพสต์3 ก.ย. 2556 19:58โดยLESA   [ อัปเดต 3 ก.ย. 2556 19:59 ]

            กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ กองทัพอากาศ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556  หนึ่งในความร่วมมือนี้คือ โครงการพัฒนาระบบการติดตามดาวเทียมและวัตถุอวกาศ โดยจะมีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอวกาศทั้งสามระดับคือ ทีมงาน ครู นักเรียน โดยจะมีการจัดค่ายเยาวชน ICT Space Camp และการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา