ข่าว‎ > ‎

iEarth วิทยาศาสตร์โลกออนไลน์

โพสต์23 พ.ค. 2554 22:27โดยLESA   [ อัปเดต 4 พ.ย. 2554 06:22 ]
iEarth เป็นหลักสูตรการอบรมวิทยาศาสตร์โลกผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีสาระการเรียนรู้ตรงมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก   โดยจะเปิดการอบรม iEarth 2: บรรยากาศและการเปลี่ยนแปลงภาวะแวดล้อมโลก ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2555  ผู้สนใจติดต่อสอบ iearth@lesa.biz โทร.080-220-8717
Comments