ข่าว‎ > ‎

นิสิตเตรียมสอบวิชาดาราศาสตร์ขั้นนำ 29 พ.ย.60

โพสต์17 ก.พ. 2560 20:23โดยLESA   [ อัปเดต 18 พ.ย. 2560 19:21 ]
ข้อสอบปรนัย 70 ข้อ และวาดแบบจำลองวิวัฒนาการของดาวฤกษ์
(ให้นำดินสอ ยางลบ เข้าห้องสอบด้วย, ไม่มีการคำนวณขั้นสูง)

กล้องโทรทรรศน์ 

ธรรมชาติของแสง 

สมบัติของดาวฤกษ์

วัฏจักรดาวฤกษ์

กาแล็กซี   

เอกภพ 

ทฤษฎีบิกแบง อายุของเอกภพ, CMB (4)