ข่าว‎ > ‎

นิสิตเตรียมสอบวิชาดาราศาสตร์ขั้นนำ 1 พ.ค.60

โพสต์17 ก.พ. 2560 20:23โดยLESA   [ อัปเดต 28 เม.ย. 2560 13:43 ]
ข้อสอบปรนัย 80 ข้อ วาดแบบจำลองวัฏจักรของดาวฤกษ์ 1 ข้อ

ธรรมชาติของแสง 
สมบัติของดาวฤกษ์
วัฏจักรดาวฤกษ์
เอกภพ