ข่าว‎ > ‎

นิสิตเตรียมสอบวิชาดาราศาสตร์ขั้นนำ 10 ต.ค.60

โพสต์17 ก.พ. 2560 20:23โดยLESA   [ อัปเดต 3 ต.ค. 2560 19:01 ]
ข้อสอบปรนัย 80 ข้อ วาดแบบจำลองระบบสุริยะ 4 ข้อ
(ให้นำแผนที่ดาว ดินสอ ยางลบ วงเวียน เข้าห้องสอบด้วย)

ทรงกลมฟ้า (3)

สุริยวิถี (6)

การเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ เขียนโมเดลระบบสุริยะในยุคสมัยต่างๆ (4) 

ปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ 

ระบบสุริยะ