ข่าว‎ > ‎

iAstro ดาราศาสตร์ออนไลน์

โพสต์23 พ.ค. 2554 21:08โดยLESA   [ อัปเดต 4 พ.ย. 2554 06:23 ]
Astro
เป็นหลักสูตรการอบรมดาราศาสตร์ผ่านอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีสาระการเรียนรู้ตรงมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ  โดยจะเปิดการอบรม 
iAstro 2: ดาวฤกษ์ กาแล็กซี เอกภพ และเทคโนโลยีอวกาศ ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 11 มีนาคม 2555  ผู้สนใจติดต่อสอบถาม iastro@lesa.biz โทร.089-520-1576 
Comments