ประดิษฐ์แผนที่ดาว

ภาพที่ 1  แผนที่ดาววงกลม 

[ดาวน์โหลดแผนที่ดาว คลิกไฟล์แนบด้านล่าง]

วัสดุอุปกรณ์  (LESA จัดส่งวัสดุรายการที่ 1 - 5 ไปให้ทางไปรษณีย์ ผู้เรียนจัดหาอุปกรณ์ในการตัดต่อเอง) 
 1. แผ่นแผนที่ดาว ขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น
 2. แผ่นขอบฟ้า ขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น 
 3. สติกเกอร์ใสขนาด A4 จำนวน 3 แผ่น
 4. แผ่นใสเส้นกริด ขนาด 11.5 x 15 cm จำนวน 1 แผ่น
 5. ตาไก่ทองเหลือง 1 อัน
 6. กรรไกร, ไม้บรรทัด, กาวยาง หรือเทปกาว 2 หน้า ตะปูและค้อน 

วิธีประกอบแผนที่ดาว [คลิกเพื่อชมวีดีโอ]
 1. พิมพ์รูปแผ่นแผนที่ดาว และแผ่นขอบฟ้า ลงบนกระดาษหนา ขนาด A4 ทั้งสองแผ่น (จัดทำให้แล้ว) 
 2. นำสติกเกอร์ใสเคลือบกระดาษ A4 ที่พิมพ์แล้วทั้งสองแผ่น โดยเคลือบแผ่นแผนที่ดาวทั้งด้านหน้าและด้านหลัง  แต่เคลือบแผ่นขอบฟ้าเฉพาะด้านหน้า โดยใช้ไม้บรรทัดรีดสติกเกอร์ บนแผ่นรองตัดหรือกระดาษแข็ง
 3. ใช้กรรไกรหรือมีดตัดขอบของแผ่นแผนที่ดาว และแผ่นขอบฟ้า ทั้ง 2 แผ่น
 4. นำแผ่นขอบฟ้ามาทากาว หรือติดกาวสองหน้า ที่ขอบของด้านหลังของบริเวณที่ต้องตัดออก เพื่อติดแผ่นเส้นกริด และตัดแผ่นใสในส่วนที่ยื่นเกินแผ่นขอบฟ้าออกมา
 5. ใช้ตะปูเจาะรู ให้ทะลุจุดศูนย์กลางของแผ่นขอบฟ้า และแผ่นแผนที่ดาว
 6. ใช้มีดกรีดกระดาษ เพื่อตัดกระดาษบริเวณท้องฟ้าของแผ่นขอบฟ้าออก แต่ไม่ควรกรีดแรงจนทำให้แผ่นใสด้านล่างทะลุ
 7. นำแผ่นแผนที่ และแผ่นขอบฟ้าที่ตัดแล้วมาประกบกัน โดยให้รูตรงจุดศูนย์กลางตรงกัน แล้วนำตาไก่อุดตรงรู ใช้ค้อนตีให้แน่น 
 8. ทดสอบการใช้งานโดยการหมุนแผ่นบน และแผ่นล่างสวนทางกันให้คล่อง แล้วนำไปทดลองใช้งานได้เลย