เสี้ยวดาวศุกร์

แฟลชนี้ต้องการพื้นหลังสีดำ กรุณาคลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 

        เมื่อใช้กล้องโทรทรรศน์ส่องดูดาวศุกร์ จะเห็นดาวศุกร์เป็นเสี้ยวคล้ายดวงจันทร์​ ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์วงใน จึงโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาน้อยกว่าโลก เมื่อดาวศุกร์อยู่ใกล้เราจะเห็นด้านหลังของดาวศุกร์เป็นเสี้ยวขนาดใหญ่ แต่เมื่อดาวศุกร์อยู่ไกลเราจะเห็นดาวศุกร์เกือบเต็มดวงแต่มีขนาดเล็ก กาลิเลโอได้ใช้เรื่องนี้เป็นหลักฐานยืนยันว่า ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบสุริยะ ไม่ใช่โลกเป็นศูนย์กลาง 

        วิธีใช้:  
  • กดปุ่ม start animation เพื่อแสดงภาพเคลื่อนไหว 
  • กดปุ่ม stop animation เพื่อหยุดภาพเคลื่อนไหว 
  • elongation: มุมของดาวศุกร์ที่ทำกับโลก 
  • earth-venus distance: ระยะทางระหว่างโลกกับดาวศุกร์ หน่วยเป็น AU, 1 AU = 150 ล้านกิโลเมตร
  • ท่านสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของดาวศุกร์และโลก โดยใช้เมาส์ลาก 

Comments