ความหนาแน่นของจราจร

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 

        ความหนาแน่นของประชากรรถบนท้องถนน เปรียบเทียบได้กับ ความหนาแน่นของประชากรดาวในแขนกังหันของกาแล็กซี  ภาพด้านล่างแสดงถึงแขนกังหันของกาแล็กซีทำหน้าที่เหมือนไม้กวาดปัดรวบรวมดาว ฝุ่น และแก๊สไว้ด้วยกัน ทำให้เกิดคลื่นความหนาแน่น กระตุ้นให้เกิดการก่อตัวของดาวดวงใหม่ 
Comments