เส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์

กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อใช้แฟลชที่มีพื้นหลังเป็นสีดำ, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player ที่มา: Astronomy Education at the University of Nebraska-Lincoln
        แฟลชนี้ใช้สาธิตเส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ในรอบปี โดยมีเส้นสมมติดังนี้ 
  • สีดำ - เส้นศูนย์สูตรฟ้า 
  • สีแดง - สุริยวิถี 
  • สีเหลือง - เส้นทางการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ในรอบวันนั้นๆ 
  • สีเทา - เส้นเมอริเดียน 

        วิธีใช้: 
  • แฟลชนี้ต้องการใช้พื้นหลังสีดำ ดังนั้นกรุณาคลิกที่นี่ 
  • เลื่อนปุ่มสไลด์ด้านบน เพื่อเลือกค่าละติจูดของผู้สังเกตการณ์  
  • คลิกช่องสี่เหลี่ยม animate เมื่อต้องการให้ภาพเคลื่อนไหว 
  • เดือนและวัน แสดงวันที่ทำการสาธิต 
  • ท่านสามารถลากทรงกลมฟ้า เพื่อเปลี่ยนมุมมอง