ตำแหน่งดวงอาทิตย์ขึ้นและตกในรอบปี

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 
        แกนของโลกเอียง 23.5 องศา จึงทำให้ดวงอาทิตย์ไม่ได้ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกทุกวัน หากแต่จะมีการเคลื่อนที่ดังนี้ 
  • วสันตวิษุวัต (อีควินอกซ์ฤดูใบไม้ผลิ) ประมาณวันที่ 20 - 21 มีนาคม ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดี  พอย่างเข้าฤดูหนาว ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ไปอยู่ในซีกฟ้าเหนือมากขึ้นใต้แต่ละวัน
  • ครีษมายัน (โซลสทิสฤดูร้อน) ประมาณวันที่  20 - 21 มิถุนายน ดวงอาทิตย์อยู่ค่อนไปทางทิศเหนือมากที่สุด หลังจากนั้นดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ไปยังเส้นศูนย์สูตรฟ้า
  • ศารทวิษุวัต (อีควินอกซ์ฤดูใบไม้ร่วง) ประมาณวันที่ 22 - 23 กันยายน ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกและตกทางทิศตะวันตกพอดีอีกครั้ง พอย่างเข้าฤดูหนาว ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ไปอยู่ในซีกฟ้าใต้มากขึ้นในแต่ละวัน 
  • เหมายัน (โซลสทิสฤดูหนาว) ประมาณวันที่ 20 - 21 ธันวาคม ดวงอาทิตย์อยู่ค่อนไปทางทิศใต้มากที่สุด  หลังจากนั้นดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่กลับมายังเส้นศูนย์สูตรฟ้าอีกครั้ง 

        วิธีใช้: 
  • คลิกปุ่ม East/Sunrise เพื่อสาธิตตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์ขึ้น ทางทิศตะวันออก
  • คลิกปุ่ม West/Sunset เพื่อสาธิตตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์ตก ทางทิศตะวันตก
  • กดปุ่ม Play สีเหลืองด้านขวามือ เมื่อต้องการให้ภาพเคลื่อนไหว 
  • กดปุ่ม Pause สีเหลืองด้านขวามือ เมื่อต้องการให้ภาพหยุดนิ่ง  
Comments