สเปกตรัม 3 ประเภท

 1. สเปกตรัมต่อเนื่อง (Continuous) เกิดขึ้นจากการแผ่รังสีของวัตถุดำ (Blackbody) 
 2. สเปกตรัมแผ่รังสี (Emission) เกิดจากการแผ่รังสีของแก๊สร้อน ทำให้เกิดเส้นสว่างบนสเปกตรัมมืด 
 3. สเปกตรัมดูดกลืน (Absorption) เกิดจากการที่กลุ่มแก๊สโปร่งใสขวางกั้นการแผ่รังสีจากวัตถุดำ ทำให้เกิดเส้นมืดบนสเปกตรัมสี  

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 

คำอธิบาย: แฟลชนี้ใช้ยกตัวอย่างสเปกตรัมทั้งสามประเภท 

 • สเปกตรัมแบบต่อเนื่อง (Continuous): เป็นแถบรุ้งไม่มีเส้นมืด  
 • สเปกตรัมแผ่รังสี (Emission): เป็นแถบสีบนสเปกตรัมมืด มี 6 ตัวอย่าง (Elements) ได้แก่
  • Ionized Helium: ประจุฮีเลียม
  • Helium: ฮีเลียม
  • Hydrogen: ไฮโดรเจน
  • Ionized Metals: ประจุโลหะ
  • Metals: โลหะ
  • Molecules: โมเลกุล
 • สเปกตรัมดูดกลืน (Absorbtion): เป็นเส้นมืดบนแถบสเปกตรัมสี ซึ่งสามารถเลือก 2 ตัวแปร ได้แก่
 • ประเภทกำลังส่องสว่างของดาวฤกษ์ (Luminosity Class) ประเภท I, III, V
 • ประเภทสเปกตรัมของดาวฤกษ์​ ตั้งแต่ O1 ถึง M9
Comments