การเกิดชั้นดิน

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 

 1. กด Start The Animation -> เพื่อแสดงภาพเคลื่อนไหว 
  Elapsed Years (อายุของดิน หน่วยเป็นปี): 0   ยังไม่มีดิน มีแต่หินพื้น (Bed rock) ชั้น R ซึ่งเป็นวัสดุต้นกำเนิดดิน 
 2. กดปุ่ม > 
  Elapsed Years: 10  เวลาผ่านไป10 ปี   หินพื้นบนพื้นผิวของชั้น R เกิดการผุพังเนื่องจากสภาพอากาศ น้ำ และปฏิกริยาเคมี แตกย่อยเป็นขนาดเล็ก กลายเป็นหินกำเนิดดิน (Parent rock) ในชั้น C 
 3. กดปุ่ม > 
  Elapsed Years: 100  เวลาผ่านไป 100 ปี   พืชขนาดเล็กเติบโตบนพื้นผิวของหินกำเนิดดินชั้น R  ทำให้เกิดอินทรีย์วัตถุสะสมกันเป็นดินชั้นบางๆ เป็นดินชั้น A  ประกอบหินพื้นในชั้น B ยังคงผุพังเป็นหินกำเนิดดิน ทำให้ดินชั้น C หนาขึ้น
 4. กดปุ่ม > 
  Elapsed Years: 1000  เวลาผ่านไป 1000 ปี ดินพัฒนาโครงสร้างและสี ซากพื้นล้มตายทับถมกันทำให้เกิดหน้าดินชั้น O ซึ่งมีสีคล้ำ ธาตุอาหารและสารละลายซึ่งไหลซึมผ่านชั้น A เกิดการสะสมตัวของเหล็กออกไซด์และดินซิลิเกตที่ชั้น Bw ซึ่งเป็นดินที่มีสีออกแดง 
 5. กดปุ่ม > 
  Elapsed Years: 10000  เวลาผ่านไป 10000 ปี พืชขนาดใหญ่เติบโต ทำให้ดินแต่ละชั้นหนาขึ้น การสะสมตัวของตะกอนเหล็กออกไซด์และดินซิลิเกต ทำให้ดินชั้น Bw มีสีเข้มขึ้นและพัฒนาเป็นชั้น Bt 
 6. กดปุ่ม > 
  Elapsed Years: 100000  เวลาผ่านไป 100000 ปี เกิดป่าใหญ่ปกคลุม การสะสมของเหล็กออกไซด์และดินซิลิเกตทำให้เกิดดินชั้น E บนหน้าดินชั้น Bt  ตะกอนโคลนจากชั้นบนไหลซึมลงสู่เบื้องล่าง ทำให้ดินชั้น Bt หนาขึ้น การผุพังของดินจากพื้นผิวสู่เบื้องล่างยังคงดำเนินต่อไป 

Comments