การกระจายตัวของอนุภาคดิน

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 

        นักปฐพีวิทยาจำแนกเนื้อดินตามสัดส่วนการกระจายตัวของอนุภาคดินเหนียว (Clay) ทราย (Sand) และทรายแป้ง (Silt) โดยใช้กราฟบนแฟลชด้านบน ตัวอย่างเช่น  ดินร่วนปนทรายแป้ง (Silt Loam) ประกอบด้วย อนุภาคดินเหนียว (Clay) 15%, ทรายแป้ง (Silt) 70%, ทราย (Sand) 15% โดยมีวิธีการอ่านดังนี้  
 • กดปุ่ม > Start Animation เพื่อไปยังกราฟสามเหลี่ยมอนุภาคดิน 
 • ด้านแต่ละด้านของสามเหลี่ยมแสดงจำนวนเปอร์เซนต์ของอนุภาคแต่ละชนิด ได้แก่ 
  • Percent Clay เปอร์เซ็นของอนุภาคดินเหนียว 0 - 100% จากล่างขึ้นบน 
  • Percent Silt เปอร์เซ็นของอนุภาคทรายแป้ง 0 - 100% จากบนลงล่าง 
  • Percent Sand เปอร์เซ็นของอนุภาคทราย 0 - 100% จากขวาไปซ้าย 
 • กดปุ่ม > Next ท่านสามารถกราฟนี้จำแนกเนื้อดิน โดยการอ่านค่าสัดส่วนของอนุภาคไปตามเส้นสีเดียวกัน เช่น อนุภาคดินเหนียว (Clay) 15%, ทรายแป้ง (Silt) 70%, ทราย (Sand) 15% 
  • อ่านค่าอนุภาคดินเหนียว (Clay)​ ไปตามเส้นแนวนอน สีน้ำเงิน จากล่างขึ้นบน ไปยังเส้น 15 
  • อ่านค่าอนุภาคทรายแป้ง (Silt) ไปตามเส้นเฉีียง สีแดง จากซ้ายไปขวา ไปยังเส้น 70
  • อ่านค่าอนุภาคทราย (Sand) ไปตามเส้นเฉียง สีเหลือง จากซ้ายไปขวา ไปยังเส้น 15 
 • กดปุ่ม > Next จะได้คำตอบว่า ดินร่วนปนทรายแป้ง (Silt Loam) 
 • กดปุ่ม > Next ท่านสามารถทำการทดสอบของเนื้อดิน โดยการกรอกค่าสัดส่วนของอนุภาคทั้งสาม (ค่ารวมกันแล้วต้องได้ 100) บนมุมขวาบน แล้วกดปุ่ม Submit

Comments