เขตอับคลื่น

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player

วิธีใช้: 
 1. กดปุ่ม Next ด้านบน 8 ครั้ง จนแสดงหน้า How do we know the outer core is liquid? 
 2. กดปุ่ม P wave หรือ S wave สีม่วง ที่มุมล่างซ้าย เพื่อแสดงการสาธิต
 3. กดปุ่ม Next อีกหนึ่งครั้ง เพื่อศึกษากราฟความเร็วของของคลื่น P wave และ S wave

คำอธิบาย:
        นักธรณีวิทยาวิเคราะห์ขนาดและสถานะของแก่นโลก โดยการศึกษาเส้นทางเดินของคลื่นไหวสะเทือน (Seismic waves) ทำให้ทราบว่า 
 • แก่นโลกชั้นนอก (Outer core) เป็นของเหลว เนื่องจาก S wave (สีแดง) ไม่สามารถเดินทางผ่านได้ จึงทำให้เกิดเขตอับคลื่น (Shadow zone) ที่มุม 103

  °

   - 180

  °

   จากจุดกำเนิดคลื่น 
 • แก่นโลกชั้นใน (Inner Core) เป็นของแข็ง เนื่องจาก P wave (สีฟ้า) สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้ทั้งแก่นโลกชั้นในและแก่นโลกชั้นนอก โดยมีมีเขตอับคลื่นอยู่ที่มุม 103

  °

   - 143

  °

   จากจุดกำเนิดคลื่น 

Comments