แบบจำลองอุปราคา

ต้องการภาพใหญ่ กรุณาคลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 
        ท่านสามารถใช้แบบจำลองนี้สาธิตการเกิดสุริยุปราคาและจันทรุปราคาทุกรูปแบบ โดยนำเมาส์ลากโลก (สีน้ำเงิน) และดวงจันทร์ (สีเทา) ไปเรียงตำแหน่งจากดวงอาทิตย์ (สีเหลือง) เพื่อให้เกิดเงาและการบังกันตามที่ต้องการ

Comments