หินตะกอน

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 

Recipe Quartz Sandstone Outcrop: การเกิดภูเขาหินโผล่ (หินทรายควอตซ์) มี 5 ขั้นตอนดังนี้
  1. Make Sand (การเกิดทราย): เมื่อหินแกรนิตผุพังด้วยสภาพลมฟ้าอากศ ผลึกควอตซ์ เฟลด์สปาร์ และไมกาจะแตกออกมาเป็นเม็ดทราย 
  2. Transportation (การพัดพา): สายน้ำพัดพาทราย โคลน และปะจุ ให้เคลื่อนที่จากที่สูงลงสู่ที่ต่ำ เม็ดทรายถูกขัดให้มีเม็ดกลมยิ่งขึ้น เฟลด์สปาร์ที่หลุดออกมาละลายน้ำกลายเป็นโคลน 
  3. Deposition (การทับถม): น้ำพัดพาตะกอนมาทับถมกันบนที่ราบ ประเภทของตะกอนขึ้นอยู่กับปัจจัยของสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเช่น ถ้ากระแสน้ำมีความเร็วสูงตะกอนที่สะสมก็จะมีแต่ทราย เพราะกระแสน้ำพัดพาทรายแป้งและโคลนซึ่งเป็นอนุภาคขนาดเล็กกว่าให้ลอยต่อไปยังปากแม่น้ำ  
  4. Burial (การฝังตัว): สายน้ำทิ้ตะกอนให้ฝังตัวทับถมกันเป็นชั้นๆ ในบางแห่งอาจหนาถึง 10 กิโลเมตร 
  5. Lithification (การแข็งเป็นหิน): การฝังตัวมีแรงดันทำให้เม็ดทรายถูกอัดแน่น แร่บางชนิดทำมีสมบัติเป็นซีเมนต์เชื่อมเม็ดทรายเหล่านั้นให้ยึดติดกันเป็นหิน
 

Comments