แบบจำลองฤดูกาล

ต้องการภาพใหญ่ กรุณาคลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 

        แบบจำลองนี้ใช้ในการสาธิตการเกิดฤดูกาลและมุมที่แสงอาทิตย์ส่องกระทบโลก โดยแบ่งหน้าจอเป็น 4 ส่วน  ดังนี้

        ภาพใหญ่ซ้ายมือ แสดงมุมมองจากอวกาศ
  • เลือก orbit view ที่แท็บล่างซ้าย ถ้าต้องการดูวงโคจรของโลก 
   • ใช้เมาส์ลากที่รูปภาพเพื่อเปลี่ยนมุมมอง
   • ใช้เมาส์ลากที่โลกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งในวงโคจร 
  • เลือก celestial sphere ที่แท็บล่างซ้าย ถ้าต้องการดูทรงกลมฟ้า
   • ใช้เมาส์ลากที่รูปภาพเพื่อเปลี่ยนมุมมอง
   • ใช้เมาส์ลากที่ดวงอาทิตย์เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งดวงอาทิตย์ 
  • sun's declination: ค่าเดกคลิเนชันของดวงอาทิตย์ 
  • sun's right ascension: ค่าไรต์แอสเซนชันของดวงอาทิตย์

        ภาพขวามือด้านบน แสดงรังสีจากดวงอาทิตย์ตกกระทบโลก 
  • เลือก view from side ที่แท็บล่างขวา เพื่อดูมุมมองด้านข้าง
   • ใช้เมาส์ลากตัวคนหรือเส้นละติจูดสีแดง เพื่อเปลี่ยนละติจูดของผู้สังเกตการณ์ 
  • เลือก view from sun ที่แท็บล่างขวา เพื่อดูมุมมองจากดวงอาทิตย์  
  • คลิก labels เพื่อแสดงจุดและเส้นอ้างอิง 
  • คลิก show subpolar point ที่มุมล่างซ้ายของแถบปฏิทิน เพื่อแสดงจุดที่แสงอาทิตย์ตกกตั้งฉากกับพื้นผิวโลก 
  • observer's latitude: ละติจูดของผู้สังเกตการณ์​ 
 
        ภาพขวามือด้านล่าง แสดงมุมที่แสงอาทิตย์กระทบพื้นผิวโลกบริเวณที่สังเกตการณ์
  • เลือก sunlight angle ที่แท็บบนซ้าย เพื่อดูมุมของแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบพื้นผิวโลก 
  • เลือก sunbeam ที่แท็บบนซ้าย เพื่อดูการกระจายตัวของลำแสงที่่ตกกระทบพื้นผิวโลก 
   (ลำแสงอาทิตย์มีพื้นหน้าตัดเป็นวงกลมเหมือนแสงไฟฉาย มุมยิ่งเฉียง พื้นที่หน้าตัดยิ่งเป็นวงรี) 
  • sun's altitude: มุมเงยของดวงอาทิตย์
  • observer's latitude: ละติจูดของผู้สังเกตการณ์​ 
 
        แถบปฏิทินด้านล่าง 
  • คลิก show subpolar point ด้านซ้ายมือ เพื่อแสดงจุดที่แสงอาทิตย์ตกกตั้งฉากกับพื้นผิวโลก ในภาพขวามือด้านบน 
  • กดปุ่ม start animation/stop animation เพื่อเปิด/ปิด ภาพเคลื่อนไหว 
  • เลื่อนปุ่มสไลด์สีแดงบนปฏิทินเพื่อเลือกวันที่และเดือนที่ต้องการ 
Comments