จำลองวงโคจรของดาวเคราะห์

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 
        แบบจำลองวงโคจรของดาวเคราะห์ ใช้สำหรับสาธิตความสัมพันธ์ระหว่าง วงโคจรของดาวเคราะห์ กับ มุมมองจากโลกที่มองเห็นดาวเคราะห์เคลื่อนที่ผ่านหน้ากลุ่มดาวจักราศี ท่านสามารถเลือกปัจจัยและตัวแปรที่อธิบายด้านล่างเพื่อทดสอบวงโคจร  (กด reset ที่มุมขวาบน เมื่อต้องการเริ่มต้นใหม่) 

        ช่องซ้ายบน (Diagram) 
 • label orbits: ชื่อวงโคจร 
 • show elongation angle: แสดงมุมสัมพัทธ์กับโลก
 • snap to events when dragging planets:  แสดงเฉพาะเวลาที่ตรงกับเหตุการณ์ใน Timeline 
        ช่องซ้ายล่าง (Zodiac strip) 
 • แสดงตำแหน่งที่ดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ผ่านหน้ากลุ่มดาวจักราศี 
 • แสดงระยะเชิงมุมระหว่าง ดวงอาทิตย์ กับ ดาวเคราะห์ เมื่อมองจากโลก  
        ช่องขวาบน (Orbit Sizes) 
 • radius of observer's planet's orbit: รัศมีวงโคจรของดาวเคราะห์ของผู้สังเกตการณ์ 
  ท่านสามารถกดปุ่มเมนูด้านขวามือ เพื่อเลือกดาวเคราะห์ที่ต้องการ 
 • radius of taget planet's orbit: รัศมีวงโคจรของดาวเคราะห์เป้าหมาย 
  ท่านสามารถกดปุ่มเมนูด้านขวามือ เพื่อเลือกดาวเคราะห์ที่ต้องการ 
        ช่องขวากลาง (Animation Controls) 
 • speed: ความเร็วในการแสดงภาพ 
 • start animation/stop animation: แสดง/หยุด ภาพเคลื่อนไหว
 • when an event occurs: เมื่อเกิดเหตุการณ์ในช่องขวาล่าง (Timeline) 
  • stop: หยุด 
  • keep going: แสดงต่อไป 
  • pause for ... seconds: หยุดทุกๆ .. นาที
        ช่องขวาล่าง (Timeline) 
 • แสดงเหตุการณ์ในตำแหน่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากอดีตสู่ปัจจุบัน
 • กดปุ่ม Zero counter เมื่อต้องการตั้งต้นใหม่ 
Comments