ปฏิกิริยาฟิวชันแบบลูกโซ่โปรตอน

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 

        แรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ทำให้มวลสารของดาวกดทับกัน จนแก่นกลางของดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิสูงถึง 15 ล้านเคลวิน  จุดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันแบบลูกโซ่โปรตอน-โปรตอน (P-P chain) โดยโปรตอนของไฮโดรเจน 6 ตัว รวมตัวกันเป็นฮีเลียม 1 อะตอม โปรตอนของไฮโดรเจน 2 ตัว และอนุภาคนิวตริโน โดยที่มวลสารส่วนหนึ่งเปลี่ยนเป็นรังสีแกมมา 

        วิธีใช้:  
  • กดปุ่มสามเหลี่ยมสีแดงด้านบน เพื่อให้ภาพเคลื่อนไหว 
  • กดปุ่ม II เพื่อหยุดภาพเคลื่อนไหว 
  • กดปุ่มสี่เหลี่ยม เพื่อเริ่มต้นใหม่ 
Comments