เขตแผ่นทวีปชนกัน

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player

วิธีใช้: 
  1. กดปุ่ม Details ด้านบนขวาสุด เพื่อแสดงโหมดรอยต่อของแผ่นธรณี  
  2. กดลูกศร -> 1 ครั้ง จนขึ้นหัวข้อ Continent-Continent ​Collision (เขตแผ่นทวีปชนกัน)

คำอธิบาย:
        เมื่อแผ่นธรณีทวีป (Continental Plate) เคลื่อนที่เข้าหากัน มวลสารทั้งหลายจะเกยกันทำให้เกิดเทือกเขาที่สูงมาก ตามแนวขนานกับแนวปะทะ เช่น 
 เทือกเขาหิมาลัย ในประเทศเนปาล ซึ่งเกิดจากแผ่นธรณีทวีปอินเดียชนกับแผ่นธรณีทวีปยูเรเซีย 

Comments