รอยเลื่อนใต้มหาสมุทร

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 

วิธีใช้: 
  1. กดปุ่ม Details ด้านบนขวาสุด เพื่อแสดงโหมดรอยต่อของแผ่นธรณี  
  2. กดลูกศร -> 6 ครั้ง จนขึ้นหัวข้อ  Oceanic Transform (รอยเลื่อนใต้มหาสมุทร)

คำอธิบาย:
        หินหนืดร้อนในชั้นฐานธรณีภาคดันเปลือกโลกมหาสมุทร (Oceanic Crust) ให้โก่งตัว เกิดเป็นสันเขาใต้มหาสมุทร แมกมาซึ่งแทรกตัวขึ้นมาผลักดันให้แผ่นธรณีมหาสมุทรแยกออกจากกัน เนื่องจากแผ่นธรณีมีความหนาแน่นไม่เท่ากัน สันเขาใต้สมุทรจึงไม่สามารถต่อยาวเป็นแนวเดียว ทว่าเยื้องสลับกันคล้ายรอยตะเข็บ  ด้วยเหตุนี้แผ่นธรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่จึงเคลื่อนที่สวนทางกัน ในแนวตั้งฉากกับสันเขาใต้สมุทร เกิดเป็นรอยเลื่อนตามแนวระนาบ (Stike-slip Fault) ตัวอย่างเช่น  บริเวณสันเขากลางมหาสมุทรแอตเลนติก 

Comments