จุดร้อนใต้เปลือกโลกมหาสมุทร

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player

วิธีใช้: 
  1. กดปุ่ม Details ด้านบนขวาสุด เพื่อแสดงโหมดรอยต่อของแผ่นธรณี  
  2. กดลูกศร -> 7 ครั้ง จนขึ้นหัวข้อ Oceanic hot spots (จุดร้อนใต้เปลือกโลกมหาสมุทร)

คำอธิบาย:
       จุดร้อน (Hot spot) เป็นบริเวณที่แมกมาจากเนื้อโลกชั้นล่าง (Lower mantle) ลอยตัวขึ้นดันเปลือกโลกมหาสมุทรให้เกิดเป็นภูเขาไฟรูปโล่  แต่เนื่องจากแผ่นธรณีมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา ภูเขาไฟท่ีเกิดขึ้นจึงเรียงรายเป็นหมู่เกาะตามทิศทางการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก โดยที่เกาะที่อยู่ใกล้จุดร้อน จะมีอายุน้อยกว่าเกาะที่เคลื่อนท่ีไปไกลจากจุดร้อน ตัวอย่างเช่น
 
หมู่เกาะฮาวาย กลางมหาสมุทรแปซิฟิก 


Comments