เขตมุดตัวใต้มหาสมุทร

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 

วิธีใช้: 
  1. กดปุ่ม Details ด้านบนขวาสุด เพื่อแสดงโหมดรอยต่อของแผ่นธรณี  
  2. กดปุ่มลูกศร -> 2 ครั้ง จนขึ้นหัวข้อว่า Ocean-Ocean Subduction (เขตมุดตัวซึ่งเกิดจากแผ่นธรณีมหาสมุทรชนกัน)

คำอธิบาย:
        เมื่อเปลือกโลกมหาสมุทร (Oceanic Crust) ชนกัน แผ่นที่มีอายุมาก มีความหนาแน่นกว่าจะจมมุดตัวลง (Subducting Oceanic Plate) สู่ชั้นฐานธรณีภาค  ส่วนบนที่เป็นพื้นมหาสมุทรมีความหนาแน่นน้อยและมีจุดหลอมเหลวต่ำ เพราะส่วนมากเป็นตะกอนคาร์บอเนตและซากสิ่งมีชีวิต จะหลอมละลายและยกตัวขึ้นเกิดเป็นหมู่เกาะภูเขาไฟรูปโค้ง (Volcanic Island Arc) ตัวอย่างเช่น หมู่เกาะฟิลิปปินส์ และ หมู่เกาะญี่ปุ่น 


Comments