หมู่แร่ที่ไม่ใช่ซิลิเกต

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 

วิธีใช้: 
 1. กดปุ่ม Overview 
 2. กดลูกศรขวามือด้านบน ไปที่หน้า 6 (Non Silicate Minerals) 
 3. กดปุ่ม Example เพื่อดูตัวอย่างแร่  
 4. กดปุ่ม Close เพื่อปิดภาพตัวอย่าง 
 5. กดปุ่ม Rotate เพื่อเปลี่ยนมุมมอง
 6. กดลูกศรขึ้นลงด้านล่าง เพื่อเลือกกลุ่มแร่

คำอธิบาย: 
        แร่บนเปลือกโลกร้อยละ 95 เป็นแร่กลุ่มซิลิเกต เนื่องจากเปลือกโลกอุดมไปด้วยธาตุออกซิเจนและซิลิกอน ที่เหลือเป็นแร่หมู่อื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีออกซิเจนเป็นธาตุองค์ประกอบด้วยดังนี้ 
 • หมู่แร่คาร์บอเนต (Cabonates): เป็นแร่ในหินปูน เกิดจากประจุบวกของธาตุเชื่อมต่อกับประจุคาร์บอเนต (CO3-2) ด้วยพันธะไอออน เช่น แคลไซต์ (CaCO3)  โดโลไมต์ (CaMgCO3)  แร่หมู่นี้ทำปฏิกริยากับกรดแล้วให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา 
 • หมู่แร่ออกไซด์ (Oxides): เป็นแร่สามัญที่มีอยู่ทั่วไปในหินและดิน เกิดจากประจุบวกของโลหะเชื่อมต่อกับประจุออกไซด์ (CO3-2) ได้แก่ สินแร่เหล็ก ฮีมาไทต์ (Fe2O3)  และ แม่เหล็ก แมกนีไทต์ (Fe3O4) เป็นต้น
 • หมู่แร่ซัลไฟด์ (Sulfides): เป็นแร่ที่มีองค์ประกอบเป็นกำมะถัน (S2-) ซึ่งวงโคจรชั้นนอกสุดของอะตอมมีอีเล็กตรอน 6 ตัว ซึ่งพร้อมที่จะรับหรือบริจาคให้กับประจุบวกของธาตุโลหะตัวอื่น ได้แก่ แร่ทองคนโง่ ไพไรต์ (FeS2) และ สินแร่ตะกั่ว กาลีนา (PbS) แร่หมู่นี้เมื่อทำปฏิกริยากับออกซิเจน จะทำให้เกิดหมุ่แร่ซัลเฟต 
 • หมู่แร่ซัลเฟต (Sulfates): เป็นแร่ที่มีองค์ประกอบเป็นกำมะถัน (SO42-) แต่มีความซับซ้อนกว่ากลุ่มซัลไฟต์ ส่วนมากเป็นแร่อโลหะซึ่งอ่อนนุ่ม ได้แก่ ยิปซัม (CaSO4 . 4H2O) เป็นต้น
 • หมู่แร่เฮไลด์​ (Halides): เป็นแร่ที่เกิดจากประจุลบ เช่น F-, Cl-, Br- ,I- เชื่อมต่อกับประจุบวกด้วยพันธะไอออน ได้แก่ เฮไลต์ (NaCl), ซิลไวต์ (KCl) หมู่แร่นี้จึงถูกทำละลายด้วยน้ำโดยง่าย
 • ธาตุธรรมชาติ (Native Elements): คือ แร่ที่ประกอบด้วยธาตุเพียงชนิดเดียว เช่น เงิน ทองคำ ทองแดง เพชร เป็นต้น
      


Comments