ข้างขึ้นข้างแรม

ต้องการภาพใหญ่ กรุณาคลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 
        ข้างขึ้นข้างแรม (The Moon’s Phases) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เรามองเห็นดวงจันทร์เปลี่ยนแปลงเป็นเสี้ยว ดวงจันทร์มีรูปร่างเป็นทรงกลมได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ ด้านสว่างของดวงจันทร์หันหน้าเข้าสู่ดวงอาทิตย์เสมอ แต่ด้านมืดของดวงจันทร์เกิดจากเงาจะอยู่ตรงข้ามกับดวงอาทิตย์เสมอ  เนื่องจากดวงจันทร์โคจรรอบโลก เราจึงมองเห็นทั้งด้านสว่างและด้านมืดของดวงจันทร์  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมุมที่แสงอาทิตย์ส่องกระทบดวงจันทร์แล้วสะท้อนยังโลก  

        วิธีใช้:  
  1. กดปุ่ม Run Animation เพื่อดูภาพเคลื่อนไหว 
  2. เลื่อนปุ่ม Animation Speed เพื่อปรับความเร็ว 
  3. เลือก From Earth เพื่อแสดงมุมมองจากโลก (ข้างขึ้นข้างแรม มองเห็นดวงจันทร์ด้านเดียว) 
  4. เลือก From Sun เพื่อแสดงมุมมองจากดวงอาทิตย์ (ดวงจันทร์สว่างตลอดเวลา มองเห็นทุกด้าน ของดวงจันทร์) 
  5. เลือก From Space (ข้างขึ้นข้างแรม มองเห็นทุกด้านของดวงจันทร์) 
  6. กดปุ่ม Restart เพื่อเริ่มต้นใหม่ที่ข้างขึ้น 15 ค่ำ
Comments