ระนาบวงโคจรของดวงจันทร์

ต้องการภาพใหญ่ กรุณาคลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 
        ระนาบที่ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเอียงตัดกับระนาบที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ (ecliptic plane) เป็นมุม องศา ทำให้มีโอกาสเกิด สุริยุปราคาและจันทรุปราคา เพียงปีละ 1 - 2 ครั้ง 

        วิธีใช้: 
  • เลื่อนปุ่มสไลด์ เพื่อปรับความเร็ว (วัน/วินาที) 
  • show orbital path: แสดงวงโคจร 
  • exaggerate body sizes: เพิมขนาดโลกและดวงจันทร์
  • show ecliptic plane: แสดงระนาบสุริยวิถี 
  • animate: แสดงภาพเคลื่อนไหว
  • ท่านสามารถเลื่อนปฏิทินเดือนด้านล่างได้ตามต้องการ
Comments