สันเขาใต้มหาสมุทร

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 

วิธีใช้: 
  1. กดปุ่ม Details ด้านบนขวาสุด เพื่อแสดงโหมดรอยต่อของแผ่นธรณี  
  2. กดปุ่มลูกศร -> 4 ครั้ง จนขึ้นหัวข้อว่า Mid-Ocean Ridge (สันเขาใต้มหาสมุทร)

คำอธิบาย:

        เมื่อหินหนืดร้อนดันตัวขึ้นจากชั้นฐานธรณีภาค ทำให้เปลือกโลกมหาสมุทร (Oceanic Crust) โก่งตัวเป็นสันเขาใต้มหาสมุทร  แมกมาซึ่งอยู่ด้านล่างแทรกตัวขึ้นตามรอยแตก ผลักให้แผ่นธรณีมหาสมุทรแยกออกจากกัน ตัวอย่างเช่น ทะเลสาบมาลาวี ในทวีปแอฟริกา และ ทะเลแดง ซึ่งกันระหว่างทวีปแอฟริกากับคาบสมุทรอาหรับ 


Comments