การแผ่รังสีของตะปู

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 

        วัตถุทุกชนิดที่มีอุณภูมิสูงกว่า 0 เคลวิน (-273°C) ย่อมมีพลังงานภายในตัว และมีการแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ความยาวของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแปรผกผันกับอุณหภูมิ (วัตถุร้อน มีพลังงานสูง และแผ่รังสีคลื่นสั้น, วัตถุเย็น มีพลังงานต่ำ แผ่รังสีคลื่นยาว) ตามสูตร 

         ความยาวคลื่นเข้มสุด = 0.0029 / T

         โดยความยาวคลื่นมีหน่วยเป็นเมตร (m) และT = อุณหภูมิของวัตถุ มีหน่วยเป็นเคลวิน (K)


คำอธิบาย: แฟลชนี้สาธิตให้เห็นว่า เมื่อตะปูมีอุณหภูมิสูงขึ้น รังสีที่แผ่ออกมาจะมีความยาวคลื่นสั้นลง  

  • กรอบซ้ายมือ Temperature: ใช้แสดงอุณหภูมิของวัตถุ 
  • กรอบขวามือ Blackbody Curve: เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นของรังสีที่แผ่ออกมา (Wavelength) มีหน่วยเป็นนาโนเมตร (nm), 1 nm = 1/พันล้านเมตร  กับความเข้มของรังสี (intensity) บนแกนตั้ง  ส่วนกราฟขนาดเล็กทางด้านบน แสดงภาพรวมของทุกความยาวคลื่นที่แผ่ออกมาทั้งหมด 
Comments