โครงสร้างโลก

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 

วิธีใช้: 
  1. กดปุ่ม Home ด้านบน เพื่อแสดงหน้า  Layers of the Earth
  2. กดปุ่ม Earthquake สีม่วง ที่มุมล่างซ้าย เพื่อเริ่มการสาธิต
คำอธิบาย:
        นักธรณีวิทยาแบ่งโครงสร้างภายในของโลกตามลักษณะทางกายภาพ โดยการวิเคราะห์เส้นทางเดินของคลื่นไหวสะเทือน 2 ชนิด คือ  คลื่นปฐมภูมิ (P wave) สีฟ้า และ คลื่นทุติยภูมิ (S wave) สีแดง จะพบข้อสังเกตดังนี้ 
  • P wave เคลื่อนที่เร็วกว่า S wave 
  • P wave สามารถเคลื่อนที่ผ่านได้ทั้ง Inner Core และ Outer Core
  • S wave ไม่สามารถเคลื่อนที่ผ่าน Outer Core ซึ่งเป็นของเหลว     


Comments