โครงสร้างของชั้นบรรยากาศ

        แฟลชนี้ใช้เลือกวัตถุอ้างอิงที่เหมาะสมกับชั้นบรรยากาศ เช่น บอลลูนอากาศร้อนลอยอยู่ในชั้นโทรโพสเฟียร์ เครื่องบินไอพ่นบินในตอนล่างของชั้นสตราโตสเฟียร์ ดาวเทียมโคจรอยู่ในอวกาศ เป็นต้น 

        วิธีใช้:
  1. กดปุ่ม START สีฟ้า เพื่อเริ่มต้น
  2. อ่านคำแนะนำด้านบน ใช้เมาส์ลากบอลลูนอากาศร้อน (Hot Air Balloon) ซึ่งอยู่ในแถบด้านล่าง ไปวางในชั้นบรรยากาศที่เหมาะสม 
  3. กดปุ่มลูกศรสีเขียวด้านขวามือ เพื่อดูคำตอบที่ถูกต้อง 
  4. ทำซ้ำข้อ 2 -  3 โดยเลือกวัตถุในลำดับถัดไป ได้แก่ เครื่องบิน ฝูงนก ก้อนเมฆ และดาวเทียม
Comments