ละติจูด/ลองจิจูด

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player

        แฟลชนี้ใช้สำหรับหาค่าพิกัดภูมิศาสตร์บนพื้นผิวโลก  ท่านสามารถอ่านค่าพิกัดละติจูด (เส้นรุ้ง) และ ลองจิจูด (เส้นแวง) ได้โดยใช้เม้าส์ลากจุดสีดำไปยังส่วนต่างๆ ของโลกที่ต้องการ  ท่านสามารถหมุนลูกโลกได้โดยกดปุ่ม Shift ค้างไว้ขณะที่ใช้เม้าส์เลื่อนลูกโลก การคลิ๊กที่ปุ่มต่างๆ จะแสดงดังนี้ 
  • decimal: แสดงหน่วยในระบบทศนิยมขององศา 
  • sexagesimal: แสดงหน่วยในระบบ องศา ลิบดา ฟิลิบดา 
  • open Google Maps: เปิดวินโดส์ Google Maps
  • show cities: แสดงเมืองที่สำคัญ
  • show feature: แสดงเส้นศูนย์สูตร (Equator), เส้นแบ่งเวลา (International Date Line) และเส้นลองจิจูด 0

    ° (Prime Meridian)

Comments