หินอัคนี

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player

การเกิดหิน (Formation) กด Erupt เพื่อดูการประทุของภูเขาไฟ, กด Zoom เพื่อดูเนื้อหิน
  • Felsic: หินที่มีองค์ประกอบหลักเป็นซิลิกา (SiO2) 75% ขึ้นไป ได้แก่ หินไรโอไลต์ หินแกรนิต
  • Intermediate: หินที่ประกอบด้วยซิลิกาประมาณ 60 - 75% ได้แก่ หินแอนดีไซต์ หินไดโอไรต์ 
  • Mafic: หินที่มีซิลิกาน้อย ประมาณ 50 - 60% ได้แก่ หินบะซอลต์ หินแกบโบร

การเกิดผลึก (Crystallization) กด Start เพื่อดูการตลกผลึก, กด Zoom เพื่อดูเนื้อหิน
  • Extrusive: หินอัคนีแทรกซอน ได้แก่ หินไรโอไลต์ หินแอนดีไซต์ และหินบะซอลต์ 
  • Intrusive: หินอัคนีพุ ได้แก่ หินแกรนิต หินไดโอไรต์ และหินแกบโบร

Comments