อีควินอกซ์และโซลสทิส

กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อใช้แฟลชที่มีพื้นหลังเป็นสีดำ, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 

วิธีใช้: แฟลชนี้ต้องการใช้พื้นหลังสีดำ ดังนั้นกรุณาคลิกที่นี่ จากนั้นเลื่อนปุ่มสไลด์ไปยังละติจูดที่ต้องการสาธิต 
  1. คลิก Show Poles เพื่อแสดงขั่วฟ้าเหนือและขั้วฟ้าใต้ 
  2. คลิก Show CE เพื่อแสดงเส้นศูย์สูตรฟ้า 
  3. คลิก Equinox Path เพื่อแสดงเส้นการเคลื่อนที่ในรอบวันของดวงอาทิตย์ในวันอีควินอกซ์  
  4. คลิก Solstice Path เพื่อแสดงเส้นทางการเคลื่อนที่ในรอบวันของดวงอาทิตย์ในวันโซลสทิส  
Comments