พิกัดศูนย์สูตร

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 

        ท่านสามารถสาธิตพิกัด ไรท์แอสเซนชัน (RA) และ เดคลิเนชัน (Dec) โดยลากปุ่มสไลด์ในกรอบขวามือด้านบน หรือใช้เมาส์ลากเปลี่ยนตำแหน่งดาว  แล้วใช้เมาส์ลากทรงกลมฟ้าเพื่อเลือกมุมมองต่างๆ 
        คลิกที่ปุ่มต่างๆ ในกรอบขวามือด้านล่าง จะแสดงดังนี้ 
  • show all: แสดงจุดและเส้นสมมุติทั้งหมด 
  • hide all: ซ่อนจุดและเส้นสมมุติทั้งหมด 
  • Equator: เส้นศูนย์สูตร
  • North and South Celestial Poles: จุดขั้วฟ้าเหนือและขั้วฟ้าใต้
  • Celestial Equator: เส้นศูนย์สูตรฟ้า
  • 0h: เส้น RA ที่ 0 ชั่วโมง
  • East Arrow: ลูกศรชี้ไปยังทิศตะวันออก (ทิศที่เส้นชั่วโมงเพิ่มขึ้น) 
  • Ecliptic: เส้นสุริยวิถี
Comments