วงกลมเล็กของทอเลมี (Epicycle)

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 
        โลก แสดงด้วยจุดสีน้ำเงินตรงกลาง 
        ดวงอาทิตย์ แสดงด้วยจุดสีเหลืองที่โคจรรอบโลก 
    
    ดาวอังคาร แสดงด้วยจุดสีแดงอยู่บนวงกลมวงเล็ก ซึ่งวางอยู่บนวงโคจรรอบโลกวงนอกสุด อีกทีหนึ่ง   

        คลอเดียส ทอเลมี (Ptolemy) นักปราชญ์ในต้นคริตศตวรรษ ผู้เชื่อในระบบโลกเป็นศูนย์กลาง (Geocentric)​  ของอริสโตรเติล ได้อธิบายปรากฏการณ์ที่มองเห็นดาวเคราะห์เคลื่อนที่ถอยหลัง (Retrograde) เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มดาวจักราศีที่อยู่ด้านหลัง เป็นเส้นสีแดง เป็นเพราะดาวอังคารโคจรบนวงกลมเล็ก (Epicycle) ซึ่งวางอยู่บนวงโคจรรอบโลก (เส้นหนาสีดำ) อีกทีหนึ่ง  จุดนี้เป็นข้อโต้แย้งซึ่งนักดาราศาสตร์รุ่นหลัง เช่น นิโคลัส โคเปอร์นิคัส มองว่าไม่สมเหตุสมผล เขาจึงปลุกแนวคิดเรื่องระบบดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง (Heliocentric) ของอริสตาร์ชูส ขึ้นมาใหม่ 

        วิธีใช้:
  • เลื่อนปุ่มสไลด์ไปทางซ้ายมือ (slow) เมื่อต้องการเคลื่อนที่ช้าลง 
  • เลื่อนปุ่มสไลด์ไปทางขวามือ (fast) เมื่อต้องการเคลื่อนที่เร็วขึ้น 
Comments