คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ต้องการภาพใหญ่ คลิกที่นี่, หากมองไม่เห็นดาวโหลด Flash Player 

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Wave) มีหลายชนิด เรียงตามขนาดความยาวคลื่นจากสั้นมายาวได้แก่ รังสีแกมมา รังสีเอ็กซ์ รังสีอัลตราไวโอเล็ต แสงที่ตามองเห็น รังสีอินฟราเรด คลื่นไมโครเวฟ และคลื่นวิทยุ  
  • ความยาวคลื่น (Wavelength) แปรผกผันกับความถี่ (Frequency) 
  • คลื่นสั้นมีความถี่สูง คลื่นยาวมีความถี่ต่ำ 
  • ความยาวคลื่น (Wavelength) แปรผกผันกับพลังงาน (Energy) ตามกฎของวีน (Wien's laws) 
  • E = h * f, h เป็นค่าคงที่  
    พลังงานของโฟตอน = h x ความถี่, h = = 6.6 x 10-34 จูล วินาที
Comments